PIERWSZE SPOTKANIE

 

Zawsze przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych chcemy poznać naszego inwestora dlatego proponujemy Państwu spotkanie. Przy wspólnej kawie podczas miłej rozmowy łatwiej jest poznać siebie nawzajem. Poznać marzenia, problemy i upodobania architektoniczne. Wtedy też bardzo często powstają pierwsze pomysły. Po pierwszym spotkaniu przesyłamy szczegółową ofertę wraz z wyceną naszych prac. 

INWENTARYZACJA I WYCENA 

 

Jeśli zdecydowali się Państwo na nasze usługi, to po podpisaniu umowy przystępujemy do etapu drugiego jakim jest inwentaryzacja inwestycji polegająca na dokładnych pomiarach wnętrz oraz wykonaniu dokumentacji fotograficznej. Jest to element kluczowy. Bez niego nie będziemy w stanie stwierdzić jakie rozwiązania są dla Państwa najlepsze.

KONCEPCJE

 

Tu już zaczynamy pracować nad projektem właściwym. Przedstawiamy Państwu 2 koncepcje waszej inwestycji. Wtedy podczas rozmowy wspólnie wybieramy styl wnętrza, rodzaje materiałów jak i sposoby rozwiązania komunikacji oraz ergonomii. Na tym etapie rozmawiamy również o kolejności prac budowlanych.

PROJEKT WYKONAWCZY

 

Po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego przystępujemy do wykonania projektu wykonawczego zawierającego wszystkie niezbędne detale, wymiary oraz zestawienia materiałów i mebli niezbędnych dla wykonawców. Na tym etapie możemy jeszcze zmieniać niektóre detale oczywiście konsultując je z Państwem na bieżąco. 

W projekcie tym wykonujemy również ogólny kosztorys inwestycji. Prawidłowo wykonany projekt wykonawczy jest najważniejszą częścią naszej pracy dlatego że zaoszczędza Państwu i nam niepotrzebnych stresów związanych z kosztami oraz kolejnością prac budowlanych

i wykończeniowych. 

 NADZÓR AUTORSKI

 

Pomimo projektu wykonawczego zawierającego wszystkie niezbędne informacje dla wykonawców, czuwamy nad prawidłowym przebiegiem prac, ich  jakością oraz zgodnością z projektem. Podczas budowy zdarzają się różnego rodzaju niespodzianki, których nikt nie jest wstanie przewidzieć dlatego nadzorując inwestycję jesteśmy w stanie na bieżąco odpowiadać na te problemy. Możemy również pełnić funkcję inwestora zastępczego.  

PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

Jeżeli wyrażą Państwo taką potrzebę, możemy również pomóc przy zamawianiu wszelkiego rodzaju materiałów potrzebnych do realizacji projektu. 

CO ZAWIERA PROJEKT KONCEPCYJNY?

 

Koncepcja to pierwsze przedstawienie Państwu naszych pomysłów w postaci rysunków oraz wizualizacji. W tym projekcie staramy się wraz z Państwem znaleźć najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania. 

CO ZAWIERA PROJEKT WYKONAWCZY?

 

  • Rzuty poszczególnych pomieszczeń wraz z meblami, białym montażem oraz zwymiarowanymi punktami elektrycznymi i instalacjami

  • Rzuty sufitów wraz z wymiarami punktów oświetleniowych

  • Widoki ścian z głównymi wymiarami mebli

  • Wizualizacje 3D całego projektu

  • Szczegółowe rysunki mebli wykonywanych na wymiar

  • Zestawienia rodzajów materiałów użytych w projekcie oraz ich ilości potrzebnych przy wykonawstwie.

  • Kosztorys szczegółowy projektu z wyceną prac oraz ilością i kosztami materiałów

 

 

 

TAK PRACUJEMY NAD PROJEKTEM. KAŻDY Z PUNKTÓW MOŻNA DOWOLNIE ZMODYFIKOWAĆ DLA PAŃSTWA POTRZEB:

CZYM JEST NADZÓR AUTORSKI?

 

Aby wszystko przebiegało zgodnie z projektem a niespodzianki nie zmrażały nam krwi w żyłach, proponujemy Państwu nasze wizyty na placu boju. Możemy wtedy skontrolować na miejscu jak wygląda przebieg prac nad wnętrzem i czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Podczas takich wizyt możemy od razu zareagować na niespodziewane trudności, naprawić je na miejscu lub dokonać potrzebnych modyfikacji.