Projekt koncepcyjny dworca dla autobusów dalekobieżnych powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie miasta na obiekt mogący usprawnić zarówno lokalny jak i międzynarodowy transport osobowy w regionie co niewątpliwie przyczyniło by się do podniesienia atrakcyjności Gliwic pod wzgledem turystycznym. Projekt przewiduje 16 zadaszonych stanowisk oraz 38 miejsc parkingowych dla samochodów transportu osobowego. Dodatkowo w obrębie projektu przewidziano ok 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz postój dla taksówek i przystanek komunikacji miejskiej. Sam budynek w poziomie przyziemia posiada poczekalnie wraz z kasami biletowymi, toalety oraz restaurację do obsługi pasażerów oraz pomieszczenia socjalne dla personelu, w tym pokoje hotelowe dla kierowców. Druga kondygnacja dostepna z dwóch głównych poczekalni poprzez biegi schodowe dysponuje pomieszczeniami sprzedażowymi oraz niedużą salą kinową oraz salą konferencyjną.  

 

Ulica Akademicka jest główną arterią komunikacyjną całego kompleksu akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest to jednak ulica nie wykorzystująca w pełni swego potencjału przestrzeni publicznej i akademickiej. W naszym projekcie proponujemy aby ten cały obszar wykorzystać nie tylko dla celów komunikacji pieszej (oczywiście z uwzględnieniem swobodnego przejazdu służb uprzywilejowanych) ale również dla rozwijania wspólnej przestrzeni kulturalnej i rozrywkowej dla studentów i kadry profesorskiej wydziałów Politechniki. Cele te proponujemy uzyskać poprzez łatwo dostępne chodniki piesze o zróżnicowanej posadzce zintegrowane strukturą z niewielkimi i płytkimi zbiornikami wodnymi. Całość uzupełnia zieleń drzew zarówno istniejących jak i nowo nasadzonych oraz mała architektura w postaci specjalnych siedzisk, oświetlenia oraz elementów infrastruktury ulicznej. 

 

DWORZEC AUTOBUSOWY W GLIWICACH

ULICA AKADEMICKA W GLIWICACH JAKO STREFA PIESZA

KAMIENICA PRZY UL. ŚW. JAKUBA W BRODNICY

Projektowany obiekt jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, posiada jedną klatkę schodową. Pod budynkiem jest przejazd dla jego mieszkańców jak i osób mieszkających przy ul. gen. Hallera 3 i 5, czyli na sąsiedniej działce. Budynek swoją wysokością jak i układem elewacji nawiązuje do sąsiadujących obiektów oraz do tradycyjnej szkieletowej konstrukcji, która dominowała na tych terenach przez wiele stuleci. Elewacja frontowa jest wyraźnie podzielona na dwie części, co jest z kolei nawiązaniem do wcześniejszego podziału tej działki na dwie parcele.

W parterze budynku zlokalizowano pomieszczenia dla potrzeb kawiarni oraz zakładu fryzjerskiego, a parter zachowywanego XIX wiecznego budynku przeznaczono na sklep z pamiątkami. Piętro tego budynku powiązano funkcjonalnie z projektowanym obiektem i przeznaczono na lokal mieszkaniowy. Na piętrze projektowanego budynku zlokalizowano dwa lokale mieszkaniowe o powierzchniach 62,1 i 68,4 m². Dostęp do jednego z nich jest bezpośrednio z klatki schodowej, a do drugiego z galerii. Analogiczny układ jest na II piętrze projektowanego budynku, z tą tylko różnicą, ze z klatki schodowej jest przejście do ogrodu na dachu istniejącego XIX wiecznego obiektu, a nie tak, jak piętro niżej do lokalu mieszkalnego.

 

NOWE CENTRUM LIPNA

W 2016 roku wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie oraz biurem projektów budowlanych "Perspektywa" wykonaliśmy projekt koncepcyjny oraz wizualizację nowego założenia urbanistycznego dla miasta Lipna. Projekt zakładał stworzenie zupełnie nowej przestrzeni, która stała by się dla miasta centralnym punktem handlowo- usługowym oraz transportowym. Przewidywał stworzenie hali targowej dla małych firm, (które prowadziły już wcześniej sprzedaż na tym terenie) dużego cenrtum handlowego dla większych sklepów, aptek oraz banków i targowisko zewnętrzne z zadaszonymi wiatami handlowymi. Oprócz tych nowych obiektów na projektowanym terenie miał stanąć również nowy dworzec autobusowy oraz miejsca parkingowe dla klientów. Dla potrzeb konsultacji społecznych przygotowaliśmy koncepcję urbanistyczną całego terenu oraz wizualizacje i film ilustrujący projekt całego centrum   

 

PRZEBUDOWA OSIEDLA PRZY UL. REYMONTA W LIPNIE 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie inicjuje wiele inwestycji w Lipnie. Jedną z nich była przebudowa przestrzeni w osiedlu mieszkaniowym  przy ul. Reymonta. Projekt koncepcyjny oraz wizualizacje, które wykonaliśmy dla tej inwestycji przewidywał wykorzystanie nieczynnej kotłowni osiedlowej i przebudowanie jej do standardów przedszkola publicznego. Plac obok budynków mieszkalnych oraz wcześniej wspomnianego przedszkola, przeznaczyliśmy na wykonanie parkingu dla samochodów oraz garaży dla mieszkańców osiedla. Dodatkowe nasadzenia oraz kładka dla pieszych zwiększyły atrakcyjność tego miejsca dla jego mieszkańców.

 

DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI

Miasto Lipno w 2018 roku wyszło z inicjatywą wybudowania dla seniorów ośrodka spokojnej starości. Przygotowaliśmy wstępny projekt koncepcyjny tego założenia, które mamy nadzieje będzie wspaniałym dopełnieniem całego projektu urbanistycznego,  realizowanego w Lipnie. Projekt ośrodka przewiduje ok 90 pokoi dla starszych osób oraz pomieszczenia dla ok 50 osób obsługi stanowiące zaplecze techniczne i logistyczne ośrodka. W projekcie zaplanowaliśmy również miejsca postojowe dla samochodów gości oraz park, który oprócz istniejących terenów zielonych wokół tego terenu będzie miejscem spotkań i spacerów dla całych rodzin.    

 

MIESZKANIE NA WARSZAWSKIM WRZECIONIE

Nieduże mieszkanie na Warszawskim Wrzecionie to przyklad że ciekawe i przystulne wnętrza nie muszą charakteryzować się dużą powierzchnią. Odrobina żywych kolorów takich jak w tym przypadku żółty oraz turkusowy w polączeniu z bielą i szarością ścian i wiekszości elementów dają w efekcie nowoczesny i świeży efekt, który może się spodobać nie tylko młodszym pokoleniom.